18 februari 2011: Persvoorstelling 'Topsport en studie in Limburg
Gisteren mocht ik als afgevaardigde student van 'atletiek-topsport' naar de persvoorstelling van de brochure 'Topsport en studie in Limburg' in Hasselt. De coördinator van de topsportschool Jos en de directrice Inge hadden me dit gevraagd. Ik was erg vereerd. We werden ontvangen door de Limburgse gouverneur Herman Reynders en de deputé van sport Creemers in het het gouverneurshuis. Het voormiddagprogramma bestond uit een receptie, speeches, voorstelling brochure, interviews en losse babbels met de topsportatleten. Ik had een kort goed gesprek met de gouverneur, zelf een gewezen basketter. Ik kwam in het TVL-nieuws van Limburg, op Radio 2 en er verschenen ook enkele artikels in de kranten.

Proficiat!

Imana werd overwinnaar van de Cross Cup en ze werd  te Brussel ook Belgisch kampioene.

Een dikke proficiat, de kers op de taart!