04-09-2011: Belgisch Kampioenschap aflossing 4x800
Na lang aandringen besloot coach Rik Didden om me toch te laten meedoen aan de aflossingsploeg als geste voor de club. Nadien werd het dan toch nog een reserveploeg door het wegvallen van Isabelle Cortvriendt. Aan de start maar 3 teams. Onze eerste loopster verloor enorm veel terrein, wel 200 m . Het werd zo een onbegonnen wedstrijd. De tweede loopster liep een sterke wedstrijd en kon de grote kloof op de nummer 2 dichten. Loopster 3 handhaafde haar en naderde een beetje en ook ik kon als laatste loopster nog wat tevergeefs dichten. We behaalden zilver. Tot vlak voor de uitreiking van de medailles we te horen kregen dat we gediskwalificeerd zouden zijn door een fout van mij in de wisselzone. Een onbegrijpelijke beslissing, want niemand zag een vlag en één van de ouders had digitale beelden om het tegendeel te bewijzen. Ik stond wel degelijk in de startzone. De beelden werden echter niet aanvaard en het bewuste jurylid hield voet bij stuk. Toch mochten we op het podium, kregen we een zilveren medaille en riep men AVT als 2de af. Begrijpen wie begrijpen kan.

Proficiat!

Imana werd overwinnaar van de Cross Cup en ze werd  te Brussel ook Belgisch kampioene.

Een dikke proficiat, de kers op de taart!